Wartość dawki [Sv] informuje nas o tym, jak bardzo dana osoba została napromieniona, zaś moc dawki [Sv/czas] informuje jaki jest aktualny poziom promieniowania. Mnożąc moc dawki przez czas przebywania otrzymujemy wartość dawki otrzymanej.