Popularnie używany siwert [Sv] jest jednostką tzw. dawki efektywnej, która oznacza biologiczny skutek działania promieniowania dla całego organizmu. W związku z tym pojęcie dawki efektywnej jest najpowszechniej stosowane w literaturze. Oprócz dawki efektywnej spotkać można także dawkę pochłoniętą mierzoną w grejach [Gy], czy też dawkę równoważną na konkretny narząd mierzoną także w siwertach [Sv].