Zjawisko jonizacji przekłada się bezpośrednio na skutek biologiczny jaki może wywołać promieniowanie. Miarą energii zdeponowanej w wyniku aktów jonizacji w organizmie jest dawka, która w powszechnej świadomości określa stopień napromienienia. Dawki jednorazowe poniżej 100 mSv nie wywołują skutków zdrowotnych, lecz dawki powyżej 1000 mSv mogą być już bardzo niebezpieczne.