Przyjęło się mówić, iż najpowszechniej występującym weWszechświecie typem promieniowania jest promieniowanie gamma. Jednakże największy strumień cząstek stanowią nienaładowane elektrycznie neutrina, które z uwagi na nikłe prawdopodobieństwo oddziaływania z materią praktycznie nie są uwzględniane jako promieniowanie jonizujące.