Aktywność (czyli liczba rozpadów promieniotwórczych na sekundę) dowolnego radioizotopu maleje z czasem. Spadek ten jest tym szybszy, im krótszy jest okres połowicznego zaniku danego izotopu.