Z prawdopodobieństwem rozpadu jądra związane jest pojęcie czasu połowicznego zaniku (zwanego też okresem półrozpadu), po którym połowa jąder z początkowej ich liczby rozpadła się. Czas połowicznego zaniku jest wielkością charakteryzującą dany izotop promieniotwórczy i w zależności od izotopu może wynosić od ułamków sekund do miliardów lat.