Istnieją izotopy, których czas połowicznego zaniku wynosimiliardy lat (np. uran-238). Oficjalnie zalicza się je do izotopów nietrwałych, lecz w praktyce traktować je można jako stabilne.