Promieniotwórczość

Pobierając niewielką próbkę gleby w dowolnym miejscu na świecie znajdziemy w niej całkiem sporą liczbę radioaktywnych izotopów. Związane jest to z tym, iż w naszym otoczeniu występuje bardzo dużo różnych pierwiastków, a co za tym idzie – także ich izotopów.

Promieniotwórczość (zwana też radioaktywnością) jest ogólnym pojęciem określającym zdolność do spontanicznej emisji promieniowania przez jądro atomowe.

Jądro atomowe, podobnie jak każde ciało fizyczne, nie jest obiektem statycznym. Zachodzące w jego wnętrzu zjawiska powodują, iż jądro danego izotopu może być stabilne lub niestabilne. Wśród poznanych dotychczas ok. 3 tys. różnych izotopów, jedynie ok. 260 to izotopy trwałe, które nie ulegają przemianom. Pozostałe izotopy mogą samorzutnie przekształcić się (rozpaść) w izotopy innych pierwiastków. Rozpady te mogą być również sztucznie indukowane przez człowieka, ale w zdecydowanej większości przypadków nietrwałe jądra ulegają samoczynnym rozpadom, z różnym prawdopodobieństwem.