Składnikami nukleonów, oprócz kwarków, są także gluony. Gluony są przedstawicielami rodziny bozonów cechowania, czyli cząstekprzenoszących oddziaływania. Gluon jest więc cząstką przenoszącą oddziaływania między kwarkami, „sklejającą” kwarki ze sobą. Wszystkie kwarki, antykwarki oraz gluony noszą ogólną nazwę partonów, czyli rodziny cząstek wchodzących w skład hadronów. Do olbrzymiej rodziny hadronów (w sumie ponad 100 cząstek) należą m.in. proton i neutron.