Jądro atomowe

Neutrony i protony, noszące wspólną nazwę nukleonów, stanowią budulec jądra atomowego, które jest średnio ok. 20 000 razy mniejsze od całego atomu i stanowi niemal całą jego masę (ok.99,9%). Gęstość materii w jądrze jest ogromna i wynosi 2,8×1017 kg/m3, czyli 24 biliony razy więcej niż gęstość ołowiu.