Nukleony, czyli protony i neutrony, należą do rodziny cząstek zwanych barionami. Do tej samej rodziny należą tzw. hiperony, czylicząstki posiadające niektóre właściwości zbliżone do nukleonów i niewiele większą od nich masę. W związku z tym w pewnych warunkach składnikami jądra atomowego, oprócz protonów i neutronów, mogą być hiperony. Mówimy wówczas o tzw. hiperjądrach i hiperatomach. Pierwszy raz hiperjądro zostało zaobserwowane w 1952 roku w Warszawie przez profesorów Mariana Danysza i Jerzego Pniewskiego.