Jądro atomowe składa się z protonów i neutronów. Protony posiadają ładunek dodatni oraz masę 1,673×10-27 kg. Decydują też o miejscu danego atomu w układzie okresowym pierwiastków. Z kolei neutrony nie posiadają ładunku elektrycznego, zaś ich masa jest zbliżona do masy protonu i wynosi 1,675×10-27 kg. Zarówno neutrony jak i protony mają podobną średnicę równą ok. 2,5×10-15 m.