Oprócz powszechnie występujących ujemnie naładowanych elektronów występują także dodatnio naładowane antyelektrony, zwane pozytonami. Obecnie uważa się, iż elektrony i pozytony są niepodzielne, czyli nie posiadają swojej wewnętrznej struktury.