Elektrony są najmniejszymi i najmniej masywnymi cząstkami wchodzącymi w skład atomu. Ich masa wynosi ok. 9,11×10-31 kg, a ładunek jakim są obdarzone definiuje tzw. ładunek elementarny „e”.

Elektrony związane są z jądrem poprzez oddziaływanie elektromagnetyczne i pozwalają atomom łączyć się w cząsteczki, gdyż chmura elektronów i jej struktura odpowiada bezpośrednio za własności chemiczne i magnetyczne.