Zjawisko oddzielania elektronów od jąder atomowych nazywa się jonizacją. W wyniku zajścia aktów jonizacji otrzymuje się ładunki ujemne (elektrony) oraz dodatnie (jony).