Materia jest formą energii, i odwrotnie. W wielu eksperymentach możliwa jest zamiana materii „m” na energię „E”, co zapisać można za pomocą słynnego wzoru Einsteina: E=mc2.