Co to jest atom? Skąd wiadomo, że istnieje? Jaką ma masę? Jak jest zbudowany? Co to jest jądro atomu? Co to znaczy rozszczepienie jądra atomowego i jakie promieniowanie mu towarzyszy? Pytań może być wiele.

Wiedza o właściwościach atomu i jądra atomowego to podstawa wielu dziedzin nauki, od fizyki po chemię. Z wiedzy tej korzysta także energetyka jądrowa. Ale jeśli chcemy mówić o obiektach tak skomplikowanych jak elektrownie jądrowe, zacznijmy od spraw podstawowych.

Rozdział zawiera następujące artykuły: