Energetyka jądrowa powinna więc być nie tylko odpowiedzią Polski na unijne cele redukcji emisji, ale stać się źródłem zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, niższych, stabilnych cen energii elektrycznej oraz dalszej poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki. Czy zatem możemy sobie pozwolić na jej brak? Raczej nie, możemy ją produkować sami lub importować ze Szwecji, obwodu kaliningradzkiego, Litwy, Ukrainy, ze Słowacji lub z Czech.