Ponadto pesymistyczne scenariusze Komisji Europejskiej zakładają w tym okresie prawie czterokrotny wzrost cen uprawnień do emisji CO2, z ok. 16,3 euro/t (65 zł/t) do 60,0 euro/t (240 zł/t). Jest to tym bardziej istotne, iż od 2020 r. polskim elektrowniom nie będą przyznawane darmowe uprawnienia do emisji. Całość uprawnień będzie kupowana na aukcjach, co w bezpośredni sposób przełoży się na koszty produkcji i cenę energii elektrycznej w Polsce.