Jest dyrektorem generalnym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (od 2 lipca 2009 r.). Urodził się w prefekturze Kanagawa w Japonii. W 1968 r. rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Tokijskim. Studiował także na Uniwersytecie Franche-Comté we Francji (1973-74) oraz na Uniwersytecie Nice Sophia-Antipolis (1974-75). Jeszcze przed wyjazdem na zagraniczne studia został w 1972 r. zatrudniony w japońskim MSZ, gdzie specjalizował się w problematyce rozbrojenia i nierozprzestrzeniania broni nuklearnej. Pracował w przedstawicielstwach dyplomatycznych Japonii w Wientanie, Waszyngtonie, Brukseli i Marsylii. Był japońskim przedstawicielem na Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie oraz ambasadorem Japonii przy MAEA. W latach 2005-06 przewodniczył Radzie Gubernatorów MAEA. MAEA z siedzibą w Wiedniu pracuje na rzecz bezpiecznego pokojowego wykorzystania energii jądrowej, za co otrzymała w 2005 r. pokojową Nagrodę Nobla. Formalnie jest agencją ONZ, ale nie podlega jego ścisłej kontroli. Do MAEA należy 151 państw.