Jego osiągnięcia nie wiążą się bezpośrednio z fizyką jądrową, lecz z ośrodkiem CERN. Ów fizyk i programista, pracując tam nad rozproszonym systemem kontroli i wymiany informacji w czasie rzeczywistym, stworzył sieć WWW opartą o hipertekst – podstawę dzisiejszego internetu. Obecnie jest m.in. wykładowcą MIT, dyrektorem World Wide Web Consortium, członkiem Royal Society oraz Amerykańskiej Akademii Nauk.