Niemiecki fizyk cząstek. Od stycznia 2009 r. pełni funkcję dyrektora Generalnego Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN. Studiował fizykę na Uniwersytecie w Stuttgarcie. W 1977 r. obronił doktorat na Uniwersytecie w Heidelbergu. Jego promotorem był prof. Joachim Heintze. W 1998 r. został profesorem Uniwersytetu w Hamburgu. Przed wyborem na stanowisko dyrektora generalnego CERN był dyrektorem ds. badań w laboratorium DES Y w Hamburgu. Wcześniej jednak współpracował z CERN jako członek OPAL, jednego z głównych eksperymentów dotyczących fizyki cząstek – części akceleratora LEP (Wielkiego Zderzacza Elektronowo-Pozytonowego). W latach 1984-98 pracował przy LEP, który działał w okresie 1989–2000 w CERN. Był wówczas odpowiedzialny za koordynację projektu i budowę komory śledzenia; dodatkowo w latach 1994-98 był rzecznikiem OPAL i odpowiadał za współpracę i koordynację działań 300 fizyków pracujących nad tym projektem.