Urodził się w Paryżu w 1884 r. Był synem znanego bakteriologa Jana Danysza, współpracownika Instytutu Pasteura w Paryżu. Jan Kazimierz po czterech latach studiowania został asystentem swojego szkolnego nauczyciela Piotra Curie. W 1909 r., gdy ukończył Wydział Fizyko-Matematyczny Sorbony, przeszedł pod opiekę Marii Curie-Skłodowskiej. Wspólnie z Ludwikiem Wertensteinem zostali przez nią wyznaczeni – jako jej najlepsi uczniowie – do stworzenia Pracowni Radiologicznej. Do Warszawy przeniósł się w 1913 r., by po roku wrócić do Francji jako jej obywatel. Zginął w 1914 r. jako żołnierz francuski. W pracy naukowej, pod wpływem Piotra i Marii Curie, skupił się z czasem nad promieniowaniem beta. Jest twórcą metody badania promieniowania beta w polu magnetycznym oraz konstruktorem spektrometru beta (służącego do rejestrowania promieniowania beta emitowanego przez naturalne i sztuczne izotopy). Jan Kazimierz Danysz był ojcem Mariana Danysza, wybitnego polskiego fizyka-eksperymentatora, współodkrywcy pierwszego hiperjądra.