Rosyjski fizyk teoretyk, laureat Nagrody Nobla. W 1913 roku rozpoczął roczne studia na Uniwersytecie w Edynburgu, po których przeniósł się na Uniwersytet Moskiewski, gdzie w 1918 roku ukończył studia fizyczne. Studiował także kilka miesięcy na holenderskim Uniwersytecie w Lejdzie u prof. Paula Ehrenfesta w 1928 roku. Od 1924 roku wykładał na Uniwersytecie Moskiewskim. Dwa lata później rozwinął kwantową teorię rozpraszania fotonów na swobodnych elektronach. Zajmował się kwantową teorią światła rozproszonego w ciałach stałych oraz optyką kryształów, a później także sposobami interpretowania interakcji cząsteczek jądrowych oraz metodami kontroli reakcji termojądrowych. W 1937 roku, wspólnie z Ilją M. Frankiem, opracował teorię promieniowania Czerenkowa, za którą w 1958 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Frank i Tamm stworzyli wzór matematyczny, który pozwolił na zweryfikowanie właściwości promieniowania Czerenkowa. W latach 50. i 60. pracował wspólnie z Andriejem D. Sacharowem nad zagadnieniami broni nuklearnej oraz opracował koncepcję tokamaka (1950).