Francuski fizyk i chemik urodzony w Paryżu w 1852 r., potomek słynnych naukowców francuskich, odpowiedzialnych m.in. za rozwój elektrochemii i badanie zjawiska fluorescencji, co zaważyło na jego odkryciach. Studiował także inżynierię, poza prowadzeniem badań był też głównym inżynierem ministerstwa dróg i mostów. Zafascynowany pracami Wilhelma Roentgena, wykonał milowy krok w dziedzinie badań nad promieniotwórczością. Jego największym osiągnięciem było odkrycie zjawiska radioaktywności, czego dokonał badając fluorescencję rud uranu. Becuerel eksperymentował na szklanych płytach fotograficznych, na których umieszczał owinięte w czarny papier materiały promieniotwórcze. Początkowo uważał, że ślady kryształów uranu na powłokach fotograficznych są efektem działania promieni UV, ale doświadczenie powtórzone przy zachmurzonym paryskim niebie kazało mu podejrzewać, że użyte materiały emitują jakąś formę promieniowania bez pomocy zewnętrznego źródła energii. Został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki w 1903 r. razem z Marią i Piotrem Curie. Na jego cześć jednostkę radioaktywności w układzie SI nazwano bekerelem.