Szwajcarski fizyk, laureat Nagrody Nobla, pierwszy dyrektor generalny CERN. Urodził się w Zurychu. Po maturze w 1924 r. rozpoczął studia na Politechnice Federalnej w Zurychu, później na Wydziale Matematyki i Fizyki. Pod wpływem zajęć z fizyki teoretycznej prowadzonych przez Erwina Schrödingera przeniósł się jesienią 1927 r. na Uniwersytet w Lipsku, gdzie obronił doktorat na temat mechaniki kwantowej elektronów w kryształach. Jego promotorem był Werner Heisenberg. Wiosną 1933 r., ze względu na żydowskie pochodzenie swojej matki, wyjechał do US A i rozpoczął pracę na Uniwersytecie Stanforda. Po wybuchu II wojny światowej uczestniczył w pracach nad bronią jądrową w Los Alamos, a następnie w badaniach nad radarem na Harvardzie. W 1952 r. otrzymał Nagrodę Nobla z fizyki za badania nad magnetycznym rezonansem jądrowym (równanie Blocha). W 1954 r. został pierwszym dyrektorem powstającej właśnie w Genewie Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, dziś jednego z najważniejszych ośrodków badawczych w dziedzinie fizyki jądrowej.