Fryderyk Joliot-Curie

Francuski fizyk urodzony w 1900 r. w Paryżu. W 1925 r. rozpoczął pracę jako asystent Marii Skłodowskiej-Curie w Instytucie Radowym.

więcej »

J. Robert Oppenheimer

Urodzony w Nowym Jorku w 1904 r., najstarszy syn niemieckich Żydów – malarki i importera wyrobów włókienniczych.

więcej »

Enrico Fermi

Urodzony w 1901 r. w Rzymie. Fizyką zainteresował się jako czternastolatek, by wypełnić czas i złagodzić żałobę po śmierci brata.

więcej »

Ernest Rutherford

Urodzony w 1871 r. nowozelandzki fizyk i chemik. W 1895 r. przybył do Europy. 

więcej »

Leó Szilárd

Węgierski fizyk i biolog molekularny, urodzony w 1898 r. w Budapeszcie.

więcej »

Henri Becquerel

Francuski fizyk i chemik urodzony w Paryżu w 1852 r., potomek słynnych naukowców francuskich.

więcej »

Maria Skłodowska-Curie

Urodzona w 1867 r. w Warszawie fizyczka i chemiczka.

więcej »

Jan Kazimierz Danysz

Urodził się w Paryżu w 1884 r. Był synem znanego bakteriologa Jana Danysza, współpracownika Instytutu Pasteura w Paryżu.

więcej »

Kazimierz Fajans

Urodził się w Warszawie w 1887 r. Wyjechał na studia biologiczne do Lipska.

więcej »

Marian Mięsowicz

Urodził się w 1907 r. we Lwowie. W 1930 r. ukończył fizykę na UJ.

więcej »

Henryk Niewodniczański

Twórca krakowskiego ośrodka fizyki jądrowej urodził się w 1900 r. w Wilnie.

więcej »

Igor W. Kurczatow

Rosyjski fizyk, uznawany za ojca radzieckiej bomby atomowej.

więcej »

Świadomie o atomie
pgeej_swiadomieoatomie_site