Schemat reaktora typu BWR

Przy zwiększeniu się generacji ciepła w rdzeniu reaktora następuje wzrost ilości pary we wrzącej wodzie, co zmniejsza jej gęstość i zdolność spowalniania neutronów. W efekcie maleje liczba rozszczepień w jednostce objętości i spada moc reaktora.

 

ABWR – unowocześniony reaktor z wrzącą wodą (Advanced Boiling Water Reactor), skonstruowany przez firmy General Electric, Hitachi i Toshibę. W 1997 r. otrzymał certyfikat bezpieczeństwa amerykańskiego dozoru NRC. Reaktory tego typu pracują od 1996 roku.

Po wprowadzeniu dodatkowych usprawnień reaktor spełnia bardzo wysokie wymogi bezpieczeństwa. Te usprawnienia to:

  • Dodatkowe pompy recyrkulacyjne na dnie zbiornika reaktora, co podnosi jego sprawność i zmniejsza wymiary.
  • Nowy napęd prętów, który pozwala precyzyjnie regulować ich pozycję.
  • Wyeliminowanie dużych rurociągów poniżej poziomu rdzenia, co zmniejsza prawdopodobieństwo odsłonięcia i osuszenia rdzenia nawetprzy rozerwaniu rurociągu.
  • Podzielenie systemu awaryjnego chłodzenia rdzenia na trzy ciągi, z których każdy samodzielnie może zapewniać bezpieczeństworeaktora w razie awarii.
  • Wyposażenie reaktora w system automatycznej regulacji ciśnienia, który pozwala na szybkie opanowywanie chwilowychwzrostów ciśnienia w układzie pierwotnym. W razie konieczności, ciśnienie można błyskawicznie obniżyć do poziomu, który pozwoli nazalanie wodą rdzenia.
  • Wprowadzenie systemu elektrycznych pomp oraz turbo-pomp sterowanych dzięki zasilaniu akumulatorowemu, dzięki czemu wznaczący sposób usprawnia się chłodzenie reaktora.
  • Wzmocnienie obudowy bezpieczeństwa reaktora grubą płytą fundamentową ze zbrojnego betonu, która w razie ciężkiej awariizatrzyma stopiony rdzeń
  • Ulepszenie systemu doboru materiałów i systemu przeładunku paliwa, co powoduje, że dawki promieniowania dla obsługi reaktorasą minimalne, na poziomie 1 mSv rocznie.

Zachowanie dotychczasowego systemu hydraulicznego, umożliwia szybkie wyłączenie reaktora.

Reaktory ABWR pracują w Japonii, gdzie planowana jest ich dalsza budowa. Mają być budowane także w USA i na Litwie. Okres ich eksploatacji przewiduje się na 60 lat.  Dzięki systemowi modułowemu budowę elektrowni można skrócić do 4 lat.