(Opracowane na podstawie: PTN: Energetyka jądrowa. Perspektywy rozwoju w Polsce oraz www.paa.gov.pl)