(Opracowano na podstawie: materiały PGE, PTN: Energetykajądrowa. Perspektywy rozwoju w Polsce)