Obecnie na świecie buduje się ponad 60 nowych reaktorów jądrowych, kolejnych 154 reaktorów jest już zamówionych bądź zaplanowanych w programach energetycznych.