Słynny wzór Einsteina E=mc2 mówi, że energia E jest formą masy m i odwrotnie. Oznacza to, że zderzając ze sobą dwie masy rozpędzone do odpowiednich energii, możemy energię zderzenia zamienić na masę nowopowstałych obiektów. Np. w największym na Ziemi akceleratorze LHC protony rozpędzane są do tak dużych energii, że w wyniku zderzenia pary dwóch takich cząstek może powstać aż 7 tysięcy nowych protonów. Wszystko to w wyniku zamiany energii na masę. Zjawisko odwrotne, czyli zamiana masy na energię, zachodzi m.in. we wnętrzu reaktorów jądrowych