Nawet w naszych ciałach stale są obecne promieniotwórcze izotopy – między innymi izotopy potasu (K-40, ok. 4400 rozpadów/s), węgla (C-14, ok. 2700 rozpadów/s), rubidu (Rb-87, ok. 600 rozpadów/s) i wodoru (H-3, ok. 70 rozpadów na sekundę). Izotopów wodoru i węgla dostarcza nam pożywienie, izotopy potasu są stale w naszych mięśniach i płynach ustrojowych, a izotop rubidu mamy w wątrobie. Łączne promieniowanie tych „ludzkich” izotopów jest w Polsce odpowiedzialne za ok. 10% dawki rocznej.