Czasem mamy do czynienia z farbami, które „świecą” – niektóre z nich stosowano do lat 70-ych XX wieku do pokrywania wskazówek zegarków!