W odległości do ok. 310 km od granic Polski działa osiem elektrowni jądrowych.