W Europie najwięcej reaktorów znajduje się we Francji. 58 reaktorów, o łącznej mocy ponad 63 tys. MW zaspokaja 75 % francuskiego zapotrzebowania na energię elektryczną..