W latach 1990 – 2004 na świecie uruchamiano średnio 5 reaktorów rocznie.