Energia otrzymywana z elektrowni jądrowych określana jest jako „czysta energia″

Jeśli mówimy o bezpieczeństwie, to nie można pominąć faktu, iż energetyka jądrowa nie wydziela gazów powodujących efekt cieplarniany, nie powoduje także zanieczyszczeń atmosfery związkami siarki, azotu i pyłami, jak to się dzieje m.in. w energetyce węglowej. Energetyka jądrowa, jej wpływ na zdrowie ludzi i środowisko naturalne może być dziś wzorem dla innych gałęzi przemysłu.

(Opracowano na podstawie: materiały PGE, A. Strupczewski: Nie bójmy się energetyki jądrowej)