Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. 2011 nr 135 poz. 789) jest kluczowa z punktu widzenia realizacji inwestycji w budowę elektrowni jądrowej. Określa tryb wydawania decyzji o lokalizacji, o ustaleniu lokalizacji obiektów energetyki jądrowej, decyzji zasadniczej orazpozwolenia na budowę elektrowni. Reguluje szereg kwestii postępowania administracyjnego istotnych z punktu widzenia inwestora, np. kwestie nabycia tytułu prawnego do nieruchomości, wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania. Wprowadza także szczególne zasady udzielania zamówień na realizację inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.