Projekt budowy elektrowni jądrowej w Polsce powstał jako odpowiedź na wyzwania cywilizacyjne XXI w. – rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną rozwijającej się krajowej gospodarki, potrzebę wdrażania najnowocześniejszych technologii, które zmodernizują i podniosą efektywność sektora przemysłowego oraz ochronę klimatu i środowiska naturalnego. Budowa elektrowni jądrowej, wykorzystującej bezemisyjne, niezwykle efektywne technologie produkcji energii, może stać się impulsem do dalszego dynamicznego rozwoju Polski, krajowych przedsiębiorstw oraz ośrodków B+R.

Elektrownie jądrowe w Polsce zapewnią odbiorcom stabilne dostawy energii elektrycznej po konkurencyjnych kosztach, możliwość rozwoju zawodowego w sektorze jądrowym, przedsiębiorstwom kontrakty i know-how, a ośrodkom naukowym pole do prac badawczych.