Na podstawie wyników badań lokalizacyjnych i środowiskowych sporządzone zostaną Raport oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Raport OOŚ) oraz Raport lokalizacyjny, w którym Spółka wskaże preferowaną lokalizację inwestycji.

Raport lokalizacyjny zostanie dołączony do wniosku do Wojewody Pomorskiego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.