Inżynier Kontraktu wspiera inwestora – spółkę PGE EJ 1 – w przygotowaniu i realizacji projektu budowy elektrowni jądrowej, w tym w realizacji zadań i wypełnianiu obowiązków inwestora w stosunku do dostawcy technologii reaktora i głównego wykonawcy  oraz pozostałych wykonawców kluczowych prac.

11 września 2014 r. PGE EJ 1 sp. z o.o. podpisała umowę z AMEC Nuclear UK Ltd (obecnie AMEC Foster Wheeler) na usługi doradztwa technicznego w procesie inwestycyjnym związanym z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW. 

Inżynier Kontraktu – AMEC Foster Wheeler jest jedną z wiodących na świecie firm  świadczących usługi z zakresu doradztwa, inżynierii i zarządzania projektami dla klientów m.in. z branży energetycznej oraz paliwowej.