Decyzje innych państw, w tym Niemiec, nie będą mieć wpływu na rozwój energetyki jądrowej w Polsce. Program Polskiej Energetyki Jądrowej będzie realizowany z uwzględnieniem naszych potrzeb i naszych interesów. Energia jądrowa wciąż jest ważnym źródłem energii w 14 z 27 państw Unii Europejskiej i ważnym elementem europejskiego bilansu energetycznego. Nasza energetyka oparta jest aż w 95% o węgiel, a musimy rezygnować z elektrowni opalanych węglem. Decyzja o budowie w Polsce pierwszej elektrownijądrowej została podjęta w wyniku wnikliwej i szczegółowej analizy rynku elektroenergetycznego oraz potrzeb Polski w zakresie pozyskiwania energii z różnych źródeł.