Badania opinii publicznej

Od 2011 r., czyli od momentu wskazania lokalizacji spółka prowadzi szereg działań edukacyjno-informacyjnych na terenie trzech gmin lokalizacyjnych. Realizowany program komunikacyjny oraz poziom wiedzy mieszkańców, mierzone są cyklicznie od 4 lat podczas wykonywanych na zlecenie Spółki badań opinii publicznej. Według ostatniej fali badań (przeprowadzonej wiosną 2015 roku), w gminie Choczewo (lokalizacja „Choczewo” i „Lubiatowo-Kopalino”) 71 proc. ankietowanych popiera budowę elektrowni jądrowej w bezpośrednim sąsiedztwie. W dwóch pozostałych gminach – Gniewino i Krokowa (lokalizacja „Żarnowiec”), niezależnie od cyklicznych wahań, utrzymuje się na stale wysokim poziomie poparcia w bezpośrednim sąsiedztwie – odpowiednio 72 i 66 proc.

Szczegółowe informacje na temat badań opinii publicznej dostępne w zakładce Badania opinii publicznej.