Po awarii reaktora w Czarnobylu dyskusja o rozwoju energetyki jądrowej w Polsce została przerwana na wiele lat. Dopiero w styczniu 2005 roku w przyjętym przez Radę Ministrów dokumencie Polityka energetyczna Polski do 2025 roku pojawiło się stwierdzenie, że należy ponownie rozważyć możliwość budowy elektrowni jądrowych w Polsce. W 2009 roku ówczesne Ministerstwo Gospodarki przygotowało kolejną wersję dokumentu – Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 roku. W dokumencie wskazano konieczność dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej, a także przedstawiono również podstawy do przygotowania Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ lub Program PEJ). Zwrócono również uwagę na przygotowanie odpowiedniej infrastruktury prawnej i organizacyjnej oraz zapewnienie warunków do wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych, opierając się na sprawdzonych, bezpiecznych technologiach.

W październiku 2020 roku przyjęto aktualizację Programu polskiej energetyki jądrowej, która zakłada budowę 2 lub 3 elektrowni (łącznie 6 reaktorów) do 2043 roku. Zgodnie z modelem biznesowym przedstawionym w tymże dokumencie, Skarb Państwa będzie tymczasowo jedynym udziałowcem w Spółce celowej realizującej inwestycje w energetykę jądrową w Polsce. Docelowo, czyli po wyborze jednego współinwestora strategicznego, powiązanego z dostawcą technologii, Skarb Państwa zachowa kontrolę nad Spółką, posiadając min. 51 proc. udziałów. Właścicielem pakietu mniejszościowego zostanie wybrany współinwestor strategiczny.

Analogiczne założenia, dotyczące kierunku rozwoju polskiej energetyki jądrowej, zawiera przyjęta 2 lutego 2021 roku przez Radę Ministrów Polityka energetyczna Polski do roku 2040 (PEP2040). Przedstawiona w tym dokumencie strategia zakłada zmianę struktury miksu energetycznego oraz uwzględnienie w niej nowych obiektów jądrowych. Jest też wyraźnym dowodem na gotowość strony rządowej do podjęcia działań wspierających transformację energetyczną Polski, która zakłada rozwój nisko- i zeroemisyjnych źródeł energii.