Po awarii reaktora w Czarnobylu dyskusja o rozwoju energetyki jądrowej w Polsce została przerwana na wiele lat. Dopiero w styczniu 2005 roku w przyjętym przez Radę Ministrów dokumenciePolityka energetyczna Polski do 2025 rokupojawiło się stwierdzenie, że należy ponownie rozważyć możliwość budowy elektrowni jądrowych w Polsce. W 2009 roku Ministerstwo Gospodarki przygotowało kolejną wersję dokumentu –Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 roku. W dokumencie wskazano konieczność dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej, a także przedstawiono również podstawy do przygotowania Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ). Zwrócono również uwagę na przygotowanie odpowiedniej infrastruktury prawnej i organizacyjnej oraz zapewnienie warunków do wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych, opierając się na sprawdzonych, bezpiecznych technologiach.

Polityka energetyczna Polski do 2025 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Prognoza zapotrzebowana na paliwa i energię do 2030 roku (Załącznik 2. do Polityki energetycznej Polski do 2030 roku) 

Polityka energetyczna do 2050 roku