NASTAWIENIE MIESZKAŃCÓW POMORZA DO BUDOWYELEKTROWNI JĄDROWEJ

Wyniki badania opiniizrealizowanych przez TNS Polska w okresie październik/listopad 2014 r.

 

Najważniejsze wnioski

 • Utrzymujące się wysokie poparcie mieszkańców gmin Krokowa i Gniewino dla projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, widoczne również w przypadku realizacji inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie.
 • W gminie Choczewo poparcie dla projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce stale rośnie, podobnie jak poparcie dla inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie.
 • Systematycznie rosnące poparcie dla inwestycji wśród mieszkańców województwa pomorskiego, zbliżające się do wysokiego poziomu poparcia obserwowanego w gminach lokalizacyjnych.
 • Znaczenie inwestycji dla mieszkańców regionu – zdecydowana większość uważa temat za ważny i dostrzega korzyści z nim związane, w tym przede wszystkim szansę na obniżenie cen energii elektrycznej oraz pojawienie się nowych miejsc pracy.
 • Ponad połowa mieszkańców gmin lokalizacyjnych deklaruje chęć podjęcia pracy w elektrowni jądrowej. Większość z nich jest również przekonana, że na rozwoju miejsc pracy w gminie w związku z pojawieniem się elektrowni jądrowej skorzystają wszyscy mieszkańcy.

 

Szczegółowe dane

Poparcie dla inwestycji

 • Niezależnie od cyklicznych wahań w wynikach badania, w latach 2011-14 w gminach Krokowa i Gniewino widać stale wysoki poziom poparcia dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce jak i w sąsiedztwie. W gminie Choczewo natomiast widoczne jest stale rosnące poparcie dla inwestycji w Polsce jak i w bezpośrednim sąsiedztwie.

 

poparcie_w_polsce_dynamika
poparcie_w_s_siedztwie_dynamika

 

 • Poparcie dla inwestycji rośnie również wśród mieszkańców województwa pomorskiego. W tej edycji badania wyniosło ono 74% dla planów budowy elektrowni w Polsce oraz 70% dla planów budowy elektrowni w sąsiedztwie. Nieco niższy poziom akceptacji deklarują mieszkańcy Trójmiasta, nadal jednak ponad połowa z nich popiera projekt budowy elektrowni jądrowej w Polsce (58%) i w sąsiedztwie (56%)

 

poparcie_dla_budowy_ej_dynamika

 

Znaczenie inwestycji

 • 80% Pomorzan uważa kwestię budowy elektrowni jądrowej w Polsce za ważną.W przypadku gmin lokalizacyjnych: blisko 90% mieszkańców Choczewa, 80% mieszkańców Krokowej i 73% mieszkańców Gniewina – uważa temat za ważny. Badania pokazują też, że jest to temat coraz częściej poruszany w rozmowach mieszkańców regionu.
ważność

 

 • Znaczenie tematu przekłada się również na niesłabnące zapotrzebowanie mieszkańców gmin lokalizacyjnych na działania edukacyjno-informacyjne na temat procesu inwestycyjnego i planów budowy elektrowni jądrowej.
ocena_potrzeby

 

Korzyści związane z inwestycją

 • Główną korzyścią płynącą z budowy elektrowni jądrowej, na którą wskazują mieszkańcy gmin lokalizacyjnych, jest tańsza elektryczność i możliwość stworzenia nowych miejsc pracy. Na rozwój rynku pracy szczególnie liczą mieszkańcy Gniewina  (55% mieszkańców gminy).
 • Stosunkowo niewielki odsetek badanych nie widzi żadnej korzyści wynikającej z budowy elektrowni w regionie.

 

korzyści związane z EJ

Rozwój miejsc pracy w gminie

 • Większość mieszkańców badanych gmin deklaruje chęć pracy w elektrowni jądrowej. Odsetek osób, które wyraziły taką gotowość wyniósł 57% w Krokowej, 62%w Choczewie oraz 61% w Gniewinie.
 • Badani są również zdania, że wraz z realizacją inwestycji, miejsc pracy przybędzie dla wszystkich mieszkańców gminy. Przekonani są o tym szczególnie mieszkańcy Gniewina – 67%, ale również Choczewa – 61% i Krokowej – 51%.

 

chęć pracy w EJ

 

Obawy związane z elektrownią jądrową

 • Największym zagrożeniem związanym z inwestycją jest według badanych ryzyko awarii – najbardziej obawia się tego społeczność Gniewina (54%), potem Krokowej (36%) oraz Choczewa (35%). Liczba osób, które zgłaszają takie obawy zmalała jednak w porównaniu do poprzedniej edycji badania, kiedy to 72% mieszkańców Choczewa, 43% mieszkańców Krokowej oraz 34% mieszkańców Gniewina wyrażało takie obawy.
 • Większość badanych w Krokowej (53%) i w Choczewie (65%) jest zdania, że elektrownia nie będzie miała żadnego wpływu na rozwój turystyki lub będzie to wręcz wpływ pozytywny. W Gniewinie natomiast mieszkańcy jeszcze nie mają wyrobionego zdania na ten temat – opinie są podzielone i tam też jest najwięcej osób deklarujących zdania na ten temat (trzy razy więcej niż w obu pozostałych gminach).

 

Informacje o badaniu

 • Badanie sondażowe zostało przeprowadzone na zlecenie PGE EJ 1 przez instytut TNS Polska w okresie październik-listopad 2014 r.
 • W województwie pomorskim badanie prowadzono w potencjalnych lokalizacjach budowy pierwszej elektrowni jądrowej oraz wybranych gminach sąsiadujących: Choczewo, Gniewino, Krokowa, Gdańsk, Gdynia, Sopot.
 • W gminach objętych badaniem przeprowadzono odpowiednio:
  • gmina Krokowa – 607 wyawiadów,
  • gmina Choczewo – 595 wywiadów,
  • gmina Gniewino – 295 wywiadów ,
  • Trójmiasto – 391 wywiadów.
  • Wywiady były prowadzone ze stałymi mieszkańcami badanych gmin, nie zaś osobami przyjezdnymi.
  • Wyniki są reprezentatywne dla poszczególnych gmin i miast, a nie dla całych regionów.
  • Analogiczne badania prowadzono w latach poprzednich, dwa razy do roku, począwszy od maja 2011.