• Respondenci pytani o zagrożenia związane z budową elektrowni jądrowej zwracają również uwagę na problemy ze składowaniem wypalonego paliwa i odpadów promieniotwórczych, wysokie koszty inwestycji oraz spadek atrakcyjności turystycznej gminy. Jednocześnie istnieje grupa osób, która nie dostrzega żadnych zagrożeń związanych z budową elektrowni jądrowej. Podejście takie jest najbardziej widoczne w Gniewinie, gdzie 48% mieszkańców nie zgłasza żadnych obaw związanych z inwestycją. Tam też inwestycja cieszy się najwyższym poparciem (72%).

Wpływ elektrowni jądrowej na turystykę

  • Wpływ budowy elektrowni jądrowej na turystykę, to przede wszystkim obawa o spadek cen za wypoczynek nad polskim morzem. Jednocześnie jednak respondenci zauważają, że elektrownia jądrowa może być atrakcją dla turystów z Polski i zagranicy oraz przyciągać wycieczki szkolne.