Rozwój miejsc pracy w gminie

  • Jedną z głównych korzyści związanych z budową elektrowni jądrowej, na którą zwracają uwagę respondenci z gmin lokalizacyjnych, jest rozwój lokalnego rynku pracy. Większość mieszkańców Choczewa (67%) oraz połowa mieszkańców Krokowej jest zdania, że po wybudowaniu elektrowni jądrowej wzrośnie ogólnie liczba miejsc pracy dla mieszkańców gminy, w której elektrownia powstanie. Uważa tak również 38% mieszkańców Gniewina. Dla 52% respondentów z Gniewina, atrakcyjne miejsca pracy to również jednaz kluczowych korzyści dla dzieci i wnuków związanych z wybudowaniem obiektu. Podobnie uważa 19% badanych z Choczewa i 47% z Krokowej.
  • Respondenci dostrzegają również, że pojawienie się elektrowni jądrowej w sąsiedztwie może być odpowiedzią na sezonowość pracy nad polskim morzem. Ze stwierdzeniem, że inwestycja da mieszkańcom możliwość zarobku przez cały rok zgadza się 52% mieszkańców Choczewa, 72% mieszkańców Gniewina oraz 60% mieszkańców Krokowej.

Obawy związane z elektrownią jądrową

Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, największym zagrożeniem związanym z inwestycją jest według respondentów ryzyko awarii – najbardziej obawia się tego społeczność Trójmiasta (67%), Choczewa (57%), potem Krokowej (47%) i Gniewina (41%). Warto jednak przypomnieć, że poziom wiedzy jest w tym przypadku odwrotnie proporcjonalny i wynosi zaledwie 24% w Trójmieście, podczas gdy np. w Gniewinie, gdzie deklaratywny poziom wiedzy sięga 67%, aż 48% mieszkańców nie widzi żadnych zagrożeń związanych z budową elektrowni jądrowej. Pokazuje to, jak ważną rolę pełni edukacja w uspokajaniu obaw związanych z inwestycją.