• Mieszkańcy gmin lokalizacyjnych widzą również długofalowy potencjał inwestycji. Wśród korzyści, z których będą mogły czerpać ich dzieci i wnuki, w uzupełnieniu do tańszej elektryczności i atrakcyjnych miejsc pracy, wskazują na wyższy standard życia w gminie, dobre wykształcenie czy też możliwość rozwoju własnej działalności gospodarczej.