Poziom wiedzy i znaczenie inwestycji

  • Deklarowany poziom wiedzy na temat inwestycji w gminach lokalizacyjnych jest bardzo zbliżony do poziomu poparcia dla budowy elektrowni jądrowej i wynosi od 54% w Krokowej, 62% w Choczewie do 67% w Gniewinie.
  • Mieszkańcy gmin lokalizacyjnych niezmiennie traktują budowę elektrowni jądrowej jako sprawę ważną i interesującą. Respondenci z Choczewa (68%), Gniewina (56%) oraz Krokowej (47%) deklarują, że jest ona tematem rozmów ze znajomymi, rodziną oraz innymi mieszkańcami.
  • Ankietowani dostrzegają również potrzebę realizacji i kontynuacji działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie energetyki jądrowej oraz zasad działania elektrowni jądrowych. Z takim stwierdzeniem zgadza się około 70% mieszkańców gmin lokalizacyjnych (Krokowa – 71%, Choczewo – 71%, Gniewino – 69%).